+ 374 55 39 00 36
              تماس با ما

   
    

 

 

 

 

اجاره آپارتمان در ایروان

یک اتاق خواب - اکونومی

 *۱۰ مین پیاده روی تا میدان جمهوری

* یک اتاقه خواب با یک نشیمن

* ماهواره، اینترنت، لباسشویی، آسانسور، کولر

اجاره آپارتمان در ایرواناجاره آپارتمان در ایرواناجاره آپارتمان در ایرواناجاره آپارتمان در ایرواناجاره آپارتمان در ایرواناجاره آپارتمان در ایروان