+ 374 55 39 00 36
              تماس با ما

   
    

 

 

 

 

اطلاعات عمومی

حمل و نقل ارمنستان

 مترو ایروان 

حمل و نقل ارمنستان در ایروان از جنوب به شمال یک خط مترو مدرن وجود دارد که سراسر شهر را طی میکند که در سال ۱۹۸۱ ساخته شده است قیمت هر بلیط مترو 100 درام ارمنستان یا 300 تومان ایران است که ارزانترین و ساده ترین و سریعترین وسیله حمل و نقل در شهر ایروان است. مترو فقط یک خط اصلی و ۱۰ ایستگاه دارد در ساعات شلوغی هر ۵ دقیقه و در مواقع خلوت هر ۱۵ دقیقه یک قطار توقف می کند.ساعت کار مترو ایروان تا ۱۱شب است

خط مترو مثل یک نعل اسب از جنوب غربی شهر شروع و بعد از عبور از مرکز شهر و میدان رپابلیک در شمال غربی تمام می شود.

 

تاکســـی ارمنستان 

اینحمل و نقل ارمنستان وسیله حمل و نقل داخل شهری که اکثر توریستها در ارمنستان با آن در نحوه پرداخت کرایه دچار مشکل می شوند یکی دیگر از وسایل حمل و نقل داخل شهری می باشد. شما در هنگام سوار شدن تاکسی باید به چند نکته دقت کنید:
1-  تمامی تاکسی های ارمنستان موظف به داشتن پلاک زرد رنگ می باشند.

2- داخل ماشین روی آینه  ماشین باید یک کیلومتر شمار وجود داشته باشد ، که راننده موظف می باشد بعد از سوار شدن مسافر آن را صفر و سپس روشن کند. طریقه پرداخت کرایه هم به این صورت می باشد : کمتر از 5 کیلومتر قیمت سوار و پیاده 600 درام و بیشتر از 5 کیلومتر به ازای هر کیلومتر 100 درام می باشد. 
3- تاکسی حتما باید آرم و شماره دفتر تاکسی و کد تاکسی که معمولا در کنار پنجره عقب می باشد. 

 اتوبوس ها و مینی بوس های ون ارمنستان

حمل و نقل ارمنستان این نوع سرویس حمل و نقل داخل شهری به صورتی می باشد که هر یک از این وسایل نقلیه دارای یک شماره خاص بوده و هرکدام مسیر خاصی از شهر عبور می کنند. کرایه برای هر نفر سوار و پیاده 100درام می باشد.