+ 374 55 39 00 36
              تماس با ما

   
    

 

 

 

 

کنسرت های ارمنستان

کنسرت های ارمنستان نوروز ۱۳۹۶

 

کنسرت های نوروز ۱۳۹۶ ارمنستان در سالن سر پوشیده ای هامالیر( کنسرت امید و لیلا در شانگری لا) برگزار می شود و همه بصورت نشسته می باشد وبلیط سر پا وجود ندارد.

هر سال از ۱ فروردین الی ۸ فروردین می توانید شاهد کنسرت های نوروزی در ارمنستان باشید و درکنسرت خوانندگانی از قبیل لیلا فروهر، معین، ابی ، داریوش، اندی....شرکت نمایید. راهنمای رزرو و خرید بلیط کنسرت های نوروز ۱۳۹۶ ارمنستن.

راهنمای رزرو و خرید بلیط کنسرت های نوروز ۱۳۹۶ ارمنستان
ادمی مطلب ...