+ 374 55 39 00 36
              تماس با ما

   
    

 

 

 

 

کنسرت های ارمنستان

کنسرت های ارمنستان نوروز ۱۳۹۶

کنسرت های نوروز ۱۳۹۶ ارمنستان در سالن سر پوشیده ای هامالیر( کنسرت امید و لیلا در شانگری لا) برگزار می شود و همه بصورت نشسته می باشد وبلیط سر پا وجود ندارد. هر سال از ۱ فروردین الی ۸ فروردین می توانید شاهد کنسرت های نوروزی در ارمنستان باشید و درکنسرت خوانندگانی از قبیل لیلا فروهر، معین، ابی ، داریوش، اندی....شرکت نمایید.

راهنمای رزرو و خرید بلیط کنسرت های نوروز ۱۳۹۶ ارمنستان

۱ـ انتخاب شب کنسرت، تاریخ ونوع بلیط
۲ـ اعلام نام و نام خانوادگی خود برای رزرو بلیط از طریق تلگرام یا ایمیل به ما
۳ـ اعلام مبلغ کل به ریال ازطرف ما
۴ـ واریز و ارسال فیش واریزی خود
۵ـ ارسال بلیط شما کمتر از ۲۴ ساعت به ایمیل و یا تلفن همراه شما

0037477630071-شماره تلگرام

معین

2 فروردین 1396 (22 مارچ 2017)
مکان برگزاری کنسرت: سالن هامالیر   

 لیلا فروهر و اندی

3 فروردین 1396 (23 مارچ 2017)
مکان برگزاری کنسرت : سالن هامالیر 

سیما بینا

۴ فروردین۱۳۹۶(24 مارچ 2017)
مکان برگزاری کنسرت : سالن اپرا

امید و لیلا 

۵ فروردین۱۳۹۶(25 مارچ 2017)
مکان برگزاری کنسرت : شانگری لا


Zone 1 - 200$
Vip - 300$
Vvip - 350$