+ 374 55 39 00 36
              تماس با ما

   
    

 

 

 

 

پارک ساریان نقاشان

پارک ساریان که در طول هفته یک پارک سر سبز قشنگی است، در روزهای آخر هفته، به همراهی هنرمندان، که بعضا به عنوان فروشندگان نقاشیهای خود حضور دارند، به یک نمایشگاه در هوای آزاد تبدیل می شود. این پارک یکی از رکنهای اصلی برای ایجاد فضای فرهنگی ایروان محسوب می شود. آن در سال۱٩۸٠ میلادی، توسط تعدادی از هنرمندان ارمنی ساخته شده است. هدف از ساخت آن، ارتباط مستقیم هنرمندان با مردم بوده است. ابتدا در میدانی ، رو به روی مرکز نقاشان ارمنی ساخته شد وبعدا به پارکی در نزدیکی میدان اپرا که در آن مجسمۀ یادبود نقاش معروف ساریان ، بود منتقل شد .در روزهای آخر هفته محوطه چمن پارک پر از نقاشیهای متنوع می شود ومردم در حین سیاحت وگردش در این پارک، از کارهای بی نظیر هنرمندان تقدیر وبعضا نیز خریداری می کنند.