+ 374 55 39 00 36
              تماس با ما

   
    

 

 

 

 

لیدر مترجم فارسی زبان

راهنمای فارسی زبان در ارمنستان

به دلیل مشکل زبان انگیلیسی در جمهوری ارمنستان  شما میتوانید برای برقراری ارتباط با مردم مهربان و مهمان نواز ارمنستان از مترجمان متخصص و تحصیل کرده در ضمنیه ترجمعه زبانهای فارسی ارمنی روسی و انگیلیسی در جهت امور روزمره تجارتی تحصیلی فرهنگی استفاده نمائید.

شرکت رست تور ارمنستان آمادگی دارد درامور مترجمی به شما کمک کند. کلیه کارهای ترجمه بصورت رسمی و غیر رسمی، کتبی یا شفاهی، حضوری یا غیابی توسط نیروهای رسمی یا استخدامی و قراردادی ما انجام پذیر می باشد.خدمات مترجم رسمی بصورت تخصصی حساب می شود و یک ساعت آن ۱۰ دلار می باشد.
لیدر مترجم از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ بعد از ظهر همراه مسافرین عزیز ایرانی است و قیمت آن ۴۵ دلار می باشد.