لیدر مترجم فارسی زبان

راهنمای فارسی زبان در ارمنستان

به دلیل مشکل زبان انگیلیسی در جمهوری ارمنستان  شما میتوانید برای برقراری ارتباط با مردم مهربان و مهمان نواز ارمنستان از مترجمان متخصص و تحصیل کرده در ضمنیه ترجمعه زبانهای فارسی ارمنی روسی و انگیلیسی در جهت امور روزمره تجارتی تحصیلی فرهنگی استفاده نمائید.

شرکت رست تور ارمنستان آمادگی دارد درامور مترجمی به شما کمک کند. کلیه کارهای ترجمه بصورت رسمی و غیر رسمی، کتبی یا شفاهی، حضوری یا غیابی توسط نیروهای رسمی یا استخدامی و قراردادی ما انجام پذیر می باشد.خدمات مترجم رسمی بصورت تخصصی حساب می شود و یک ساعت آن ۱۰ دلار می باشد.
لیدر مترجم از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ بعد از ظهر همراه مسافرین عزیز ایرانی است و قیمت آن ۴۵ دلار می باشد.