+ 374 55 39 00 36
              تماس با ما

   
    

 

 

 

 

تماس با دفتر

تماس با ما  info@restarmenia.com
تماس با ما  00374-11-53-00-11 (call 09.30-18.30)
تماس با ما 00374-77-56-00-71( 24/7 customer support )
تماس با ما   00374-55-39-00-36 (call 09.30-22.00)
تماس با ما Rich Plaza, 203 room, Yerevan, Armenia
                                                

    

 شماره مجوز ثبت‌ شده آژانس

01260245 می باشد.
 

شرکت خدمات مسافرتی رست تور
.مال رست گروپ  ارمنستان می باشد 

 

                                                              

بخش رزرو هتل در ارمنستان 

 لوسی آراکلیان  
rest.tour@yahoo.com  

 بخش خدمات دیگری شرگت  

نرینه پرسوقیان  
restour14@gmail.com 

 بخش همکاری بین المللی 

آنی نازاریان
   info@restarmenia.com

  


نمایانده رسمی شرکت رست تور در شمال غرب ایران 

آژانس مسافرتی و جهانگیردی آرس سیر تبریز
آدرس: تبریز خیابان شریعتی جنوبی - پاستور جدید
04135575991-2 :تلفن 
04135575990 :فکس
   arasseir@yahoo.com:ایمیل