+ 374 55 39 00 36
              تماس با ما

   
    

 

 

 

 

قیمت هتلهای ارمنستان - یک شب اتاق تک با صبحانه

در کشور ما هتل های بسیاری وجود دارند که بر اساس موقغیت و امکانات دارای قیمت های متفاوت می باشند. ما همیشه آماده هستیم با مسافرانی که از طریق شرکت رست تور ارمنستان اقدام به رزرو هتل مینمایند همه گزینه ها را بررسی کنیم و طبق امکاناتی که در نظر دارند و بوجه مسافر بهترین را با پائین ترین نرخ پیشنهاد کنیم. 

 لیست قیمت یک شب اتاق تک با صبحانه نوامبر- دسامبر ۱۳۹۵

اتاق سه
تخته

Triple

اتاق دو
تخته

Double 

اتاق یک
تخته

Single 

تاریخ

اعتبار تا

موقعیت

با ماشین

نام هتل

       48$       38 $       31 $ October   دقیقه ۸  Nur 2*
       53 $       42 $       40 $ October  دقیقه ۸ Primer 3*
- - -  October مرکز شهر Park 3*
63 $ 50 $ 42 $ October   دقیقه ۸ Regineh 3*
- - October ۱۵ دقیقه  Nork Residence 3*
76 $  55 $ 46 $ October  مرکز شهر Silachi 3*
82 $  72 $  50 $ October دقیقه ۵  Hrazdan 3*
100 $ 57 $ 50 $ October مرکز شهر Cascade 3*
 - $ - $ - $ October مرکز شهر Erebuni 3*
101 $ 85 $   72 $ October مرکز شهر Aviatrans 4*
96 $ 86 $ 72 $ October  مرکز شهر  Ararat 4*
 135 $ 101 $  82 $  October مرکز شهر   Ani Plaza 4*
104 $  71 $  61 $ October   دقیقه ۱۰  Aquatek 4*
142 $  108 $ 108 $ 20 Oct.  مرکز شهر  Paris 4*
contact us contact us  contact us October مرکز شهر  Metropol 4* 
 103 $  83 $ 78  $ October  مرکز شهر Diamond House 4*
98 $ 78 $ $68  October مرکز شهر Imperial Palace 4*
114 $ 92 $ 72 $ October مرکز شهر Congress 4*
 95 $  75 $ 65 $  October  دقیقه ۵   Forum 4*
 125 $  103 $  85 $ 30 April   مرکز شهر Opera 4* 
 140  $ 110 $  104 $  15 April  مرکز شهر Republica 4*+
120 $  103 $  90 $ October  مرکز شهر Hilton 4*+
  182 $   157 $ 144  $ October  مرکز شهر National 5*
202 $ 168 $ 154 $ October مرکز شهر  Marroitt 4* TOP
184 $ 152$ - $ October  دقیقه ۵ Radisson Blu 5*
184 $ 152 $ 129 $ October مرکز شهر Royal Tulip 5*
 220 $   145 $   145 $ October ۲۵ دقیقه Multi Grand 5
  1.  در جدوال هتل های ایروان قیمت اتاق حساب شده است
  2. قیمت اتاق شامل همه خدمات رایکان هتل و صبحانه می باشد
  3. برای قیمتهای تخت بچه ها و تخفیفهای دیگر لطفآ با ما تماس بگیرید
  4. ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی در ایروان    

 

تا  هتلی در ایروان رزرو کنید، لطفا با ما تماس بگیرید، زیرا ما همیشه پیشنهادات ویژه برای شما خواهیم داشت که در سایتشاید درج نشده باشند.
ما با همه هتلهای ارمنستان همکاری می کنیم, لطفآ برای قیمتهای هتلهای دیگر و درخواستهای گروهی با ما تماس بگیرید.