+ 374 55 39 00 36
              تماس با ما

   
    

 

 

 

 

پکیج های کلاسیک

تور ۵ روز ارمنستان

 

ارمنستان کشور شراب 

روز اول  استقبال، اسکان در هتلارمنستان کشور شراب
روز دوم  بعد از صرف صبحانه در هتل گشت شهری - آشنایی با خیابانهای معروف و بنای قدیمی ، فرهنگی، تياتر و سینما، میدان هراپاراک، میدان اپرا،پله های کاسکاد 
روز سؤم  بعد از صرف صبحانه در هتل تور دریاچه سوان و زاخکازور، نیم راه پذیرایی با نوشابه ،قهوه یا آبجو  با انتخاب مسافر
روز چهارم  بعد از صرف صبحانه در هتل تور معبد گارنی و کلیسای گقارد، بعد از صرف ناهار تور کنیاکسازی و شراب سازی نوی
روز پنجم    بعد از صرف صبحانه در هتل ترانسفر به فرودگاه یا ترمینال
 

خدمات تور شامل:

• ترانسفر از فرودگاه یا ترمینل ایروان تا هتل و بالعکس
• اقامت هتل با صبحانه
• تور گشت شهری، دریاچه سوان و زاخکازور، معبد گارنی و کلیسای گقارد، تور کنیاکسازی آرارات یا شراب سازی نوی  
• سیم کارت رایگان ارمنستان

برای دریافت قیمتها لطفا با ما تماس بگیرید...