+ 374 55 39 00 36
              تماس با ما

   
    

 

 

 

 

اطلاعات سفر به ارمنستان

سفر به ارمنستان هوایی

شرکت های هواپیماهایی ماهان، اسمان و ایر ارمنیا  شرکت هایی هستند که در طول هفته پروازهای مستقیم به سمت ایروان پایتخت ارمنستان دارند.در بعضی مواقع ودر موردهای خاص ،مثلأ ایام نوروز پروازهایی هم از شیراز ،مشهد و شهرهای دیگر انجام میشود.قیمت بلیط هوا پیمایی تهران ـ ایروان بستگی به ایام مسافرت شما دارد،که بین ۹۰۰۰۰۰ تومان تا ۱۳۰۰۰۰۰ تومان نوسان می کند.