اجاره آپارتمان در ایروان

apartament 3

bbb3 

apartament 2

یک اتاق خواب - اکونومی

 ساختمان های نوساز گلندل هیلزساختمان نوساز گلندل هیلز

*۱۰ مین پیاده روی تا میدان جمهوری

* یک اتاقه خواب با یک نشیمن

* ماهواره، اینترنت، لباسشویی، آسانسور، کولر