+ 374 55 39 00 36
              تماس با ما

   
    

 

 

 

 

ثبت شرکت در ارمنستان

 1.  مراجعه به اداره اویر (OVIR)
 2. داشتن رویداد یک سالهتنظیم محضری قرارداد اجاره محل حقوقی ثبت شرکت
 3. مراجعه به اداره رجیستر (Register) و ثبت نام شرکت و تنظیم اساسنامه
 4. مراجعه به اداره مالیات محل انجام کار با اجاره نامه محل کار و اساسنامه شرکت جهت دریافت کد و مجوز تهیه مهر شرکت
 5. مراجعه به محل تهیه مهر شرکت ها
 6. ثبت در اداره بازنشستگی
 7. تهیه کاسا و پلمب کردن در اداره مالیات
 8. مراجعه به بانک و ایجاد حساب بانکی و تاییدیه امضاء کارت بانک در محضر و تایید کارت در اداره مالیات
 9. مراجعه به گمرک با معرفی نام جهت باز کردن پرونده جهت واردات و صادرات

مراحل چگونگی ثبت شرکت تجاری در ارمنستان

الف- مدارک مورد نیاز

ثبت شرکت در ارمنستانآدرس حقوقی: در ابتدا متقاضی ثبت شرکت بایستی مکانی جهت انجام فعالیت اقتصادی خویش انتخاب نماید که باید به صورت توافق نامه محضری میان شخص صاحب شرکت و مالک یک ملک خصوصی تنظیم گردد، به نام آدرس مورد نظر مکانی استیجاری ثبت شرکت انجام پذیرد. آدرس محل به عنوان آدرس حقوقی در اسناد شرکت ثبت می شود. پس از آن جهت دریافت اسناد مربوط به اجاره و ثبت دولتی به اداره کاداستر مراجعه می شود.
نامگذاری شرکت: برای ثبت نام شرکت به اداره ثبت دولتی (رجیستر) مراجعه و تعداد 5 الی 6 نام مورد نظرارائه، که پس از کنترل و بررسی نام های موجود (در صورت نبود نام مشابه در سیستم نامگذاری شرکتی سراسری ارمنستان) یکی از نام ها انتخاب و ثبت می گردد.
برای ثبت نام شرکت مبلغ حدود 5000 درام به عنوان عوارض دولتی به حساب بانکی مربوطه واریز می شود.
تنظیم اساسنامه شرکت نیز با مشاوره و درخواست صاحب شرکت در اداره ثبت دولتی انجام می پذیرد.
گشایش حساب بانکی و صدور گواهی های بانکی: بدین منظور و به جهت گشایش حساب بانکی به اسم شرکت بایستی به بانک مورد نظر اعم از بانکهای ارمنستان و بانکهای ارمنستان و بانکهای خارجی و نیز شعبه بانک ملت ایران در ایروان مراجعه شود. پس از آن از بانک تقاضای صدور برگ گواهی: یکی مبنی بر میزان سرمایه اولیه که حداقل آن 50,000 درام می باشد و دومی واریزهای انجام شده به حساب بانکی می شود. اسناد مزبور برای ثبت شرکت الزامی می باشد.
داشتن روادید اقامت: قابل ذکر است که شهروند خارجی در صورتی می تواند مقام مدیریت شرکت را داشته باشد که دارای روادید اقامت یک ساله معمولی باشد. (روادید موقت کوتاه مدت قابل قبول نیست)، در غیر این صورت مدیر شرکت باید شهروند ارمنستان باشد (ملاحظه: برای ثبت شرکت بایستی مبلغ حدود 12 هزار درام به عنوان عوارض دولتی واریز بشود.)

ب - اداره ثبت

ثبت شرکت در ارمنستانثبت شرکت در اداره ثبت دولتی ارمنستان: با در دست داشتن مدارک ذکر شده به اداره ثبت دولتی مراجعه که در آنجا تعداد و مشخصات سهامداران و میزان سهم هر کدام از آنان اعلام می شود. (تعداد سهامداران می تواند از یک تا ...باشد). تنظیم اساسنامه شرکت در آن اداره صورت می پذیرد که این مرحله مدیر شرکت نیز بایستی مشخص شود (چنانچه مدیر شهروند خارجی باشد بایستی ترجمه رسمی گذرنامه ارائه شده و همچنین ترجمه گذرنامه های سهامداران اتباع خارجی لازم است).

ج- ادارات مالیات و تامین اجتماعی

*ثبت در ادارات مالیات و تامین اجتماعی: متقاضی ثبت شرکت به اداره مالیات منطقه ای که شرکت در آن ثبت شده است مراجعه و با تکمیل فرم مربوطه، کد مالیاتی دریافت می نامید.پس از ارائه مدارک، مهلت 30 روز بایستی برای ثبت شرکت و باز کردن پرونده به اداره تامین اجتماعی مراجعه شود. در صورت دیرکرد به پرداخت جریمه از سوی متقاضی منجر خواهد شد.
*دریافت مهر شرکت، تکمیل حساب بانکی جهت برداشت، دفتر ثبت مالیاتی: پس از دریافت کد مالیاتی، جهت سفارش ساخت مهر به اداره مربوطه (که متقاضی از سوی اداره ثبت معرفی می شد) رفته و به دنبال آن برای تکمیل حساب بانکی به منظور انجام برداشت های مورد نظر جهت انجام هزینه های شرکت، به بانک مراجعه خواهد نمود.
د- اداره گمرک

پس از دریافت دفتر ثبت مالیاتی (ماشین صندوق حساب) از اداره مالیات، جهت دایر کردن پرونده و ثبت در سیستم گمرکی سراسری به منظور صادرات-واردات کالاها و ترخیص آنها به اداره گمرک مراجعه می شود.

اشخاص حقیقی

ثبت شرکت در ارمنستانتعریف: شخص حقیقی کسی است که دارای موسسه خصوصی باشد و اجازه دارد بدون تشکیل شخص حقوقی مستقلاً برای خود فعالیت نماید که هدف اصلی آن کسب سود (درآمد) با استفاده از اموال، فروش کالا، انجام کار یا عرضه خدمات می باشد.

شهروندان جمهوری ارمنستان و اتباع خارجی دارای قابلیت انجام کار و همچنین اشخاص فاقد تابعیت که طبق قانون حق اشتغال در ارمنستان دارند به عنوان شخص حقیقی فعالیت نمایند. (ماده 1 قانون صاحب کار خصوصی)

ثبت موسسه اشخاص حقیقی (انفرادی) در جمهوری ارمنستان: جهت دریافت گواهینامه موسسه خصوصی (انفرادی) برای انجام فعالیتهای اقتصادی، شخص حقیقی می تواند به اداره ثبت دولتی یکی از مناطق ایروان مراجعه و فرم درخواستنامه د اظهارنامه دریافت نماید، همچنین به حساب بانکی اداره ثبت مورد نظر عوارض دولتی پرداخت کرده که رسید آن ضمیمه مدارک دیگر می شود.

مدارک لازم جهت ثبت موسسه اشخاص حقیقی عبارتند از:

 1. اصل گذرنامه و فتوکپی صفحات اول ، دوم، ششم و هفتم گذرنامه 
 2. اصل کارت روادید یک ساله معمولی و فتوکپی کارت روادید. 
 3. دو قطعه عکس 4 x3
 4. فرم درخواستنامه ثبت
 5. فرم اظهارنامه
 6. رسید پرداخت عوارض گمرکی
 7. موافقت نامه کتبی محل کار (مغلزه، خانه و غیره) از طریق ثبت در محضر در صورت استیجاری بودن مکان.