+ 374 55 39 00 36
              تماس با ما

   
    

 

 

 

 

ترانسفر هوایی و زمینی

توجه به نیاز مسافران ارمنستان نسبت به امور ترانسفر در شهر و فرودگاه و ترمینال شرکت تور رست ارمنستان در جهت بر طرف کردن مشکلات مسافران نسبت به اینامر تاکسی ها به شما معرفی می نماید که با اپراتور فارسی زبان و قیمت مناسب بهترین سرویس را در جمهوری ارمنستان برای شما فراهم نماید.

ترانسفر هوایی

شامل خدمات ملاقات و استقبال همراه با راهنمای فارسی زبان محلی می باشد.

یک نفر -۱۵ دلارارائه خدمات ترانسفر در ارمنستان

از دو تا سه نفر - ۱۵ دلار - نفری

از چهار نفر به بالا -۱۰ دلار - نفری

...برای نرخ گروهی لطفا با ما تماس بگیرید 
 

ترانسفر زمینی

شامل خدمات ملاقات و استقبال همراه با راهنمای فارسی زبان محلی می باشد.


یک نفر
 ۱۰ دلارترانسفر زمینی

از دو تا سه نفر ۸ دلار - نفری

از چهار نفر به بالا ۸  دلار - نفری

...برای نرخ گروهی لطفا با ما تماس بگیرید

 
لب مرزی

تاکسی ها در لبمرز نوردوز منتظر شما می شوند و هر راهنمایی که لازم دارید برای شما ارائیه می شود.


ترانسفر از  لب مرز تا ارمنستان

قیمت تاکسی از لب مرز تا ایروان ۱۲۰ دلار می باشد.

مینی بوس ۷ نفره -۲۱۰ دلار می باشد

مینی وان ۱۷ نفره - ۳۲۰ دلار می باشد

...برای اطلاعات دیگر لطفا با ما تماس بگیرید